Ixoder odstrzasza kleszcze i komary

Produkt wyjątkowo skutecznie zabezpiecza zwierzęta przed inwazją kleszczy i komarów.

Do ochrony zwierząt przed kleszczami i komarami:

  • podczas spacerów po lasach i łakach
  • w czasie polowań
  • we wszystkich innych sytuacjach, w których zwierzę jest szczególnie narażone na inwazję pasożytów i wymaga zwiększonej ochrony
Spryskać całą powierzchnię ciała zwierzęcia. Chronić nos, oczy i pysk. Zabieg powtarzać co 3 godziny.
  • N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 100g/1kg
  • N-acetylo-N-butylo-.beta.-alaninan etylu 10g/1kg
  • Pyretryny i pyretroidy 1,5g/1kg

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

Zanieczyszczone oczy i skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Połknięcie – nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, następnie wypić dużą ilość wody. Wdychanie: opuścić miejsce narażenia, wyjść na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Trzymać z dala od żywności, napojów, pasz.

Wysokie stężenie par może powodować podrażnienie dróg oddechowych, połknięcie – zaburzenia przewodu pokarmowego, kontakt z okiem – łzawienie i podrażnienie, długotrwały kontakt ze skórą – słabe podrażnienie i wysuszenie skóry. Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.

Małe ilości produktu (u konsumenta) rozcieńczyć wodą, wylać do kanalizacji, spłukać dużą ilością wody, a opakowanie oddać do recyklingu. Duże ilości produktu odpadowego należy przekazać do firmy utylizacyjnej.

Spray 100 ml

Produkty biobójcze, nr pozwolenia: 4640/11

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Polecamy

obroża przeciw pchłom i kleszczom dla psa 50 cm

obroża czerwona przeciw pchłom dla kotów

płyn do zwalczania pcheł w otoczeniu zwierząt

emulsja do mycia

Dowiedz się więcej