Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium DermaPharm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000130068, NIP: 527-020-30-00, REGON: 010197176. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi osobom, które zgłosiły zapytania poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej.
 2. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane powyżej.
 3. Zbierane dane to adres mailowy lub telefon.
 4. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 12 tygodni, następnie będą trwale usuwane.
 5. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W niektórych sytuacjach przekazywać możemy dane osobowe współpracującymi z nami podmiotami trzecimi. wykonującymi obowiązki związane z celem przetwarzania lub przetwarzaniem danych osobowych (procesorzy) a będą to podmioty świadczące usługi informatyczne. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 6. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 7. Przetwarzane dane nie będą profilowane.
 8. Serwis wykorzystuje “cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Za pomocą plików “cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 9. Pliki “cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania “cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 10. Zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i w przewidzianym w tych przepisach zakresie przysługuje Użytkownikowi prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, jednakże nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 11. Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem email: dermapharm@dermapharm.com.pl