Polityka Cookies X
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji
      

Aktualności

Serdecznie zapraszamy lekarzy weterynarii do odwiedzenia naszego stoiska firmowego podczas XIV Warsztatów Dermatologicznych PSLWMZ w dniach 8 – 9 czerwca 2018 r. w Ustroniu.
Gościem specjalnym warsztatów będzie dermatolog, prof. Lluis Ferrera. Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Saragossie w Hiszpanii. Od 1994 roku jest dyplomowanym specjalistą z zakresu dermatologii European College of Veterinary Dermatology (DipECVD). Prowadzi badania w kierunku leiszmanioza psów, nużycy, atopowego zapalenia skóry u psów, genetycznych chorób skóry oraz leczenia komórkami macierzystymi w dermatologii.
Podczas trwania warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania wykładów czwórki polskich dermatologów - dr Doroty Pomorskiej-Handwerker, prof. Jarosława Popiela, dr Marcina Szczepanika oraz dr Piotra Wilkołka.  

Niektóre tematy warsztatowe:
„Jak postępować, gdy wynik badania histopatologicznego nie potwierdza rozpoznania klinicznego?”
„Ocena po­sie­wu i an­ty­bio­gra­mu to pro­sta spra­wa? Nie­ste­ty nie za­wsze!”
„Tech­ni­ki mo­le­ku­lar­ne w der­ma­to­lo­gii? Czy można sto­so­wać ko­mór­ki ma­cie­rzy­ste?”
„Śmier­tel­ne przy­pad­ki w der­ma­to­lo­gii we­te­ry­na­ryj­nej psów - ran­king cho­rób skóry z nie­po­myśl­nym ro­ko­wa­niem.”

Program warsztatów dostępny jest pod linkiem http://dermatologia.pslwmz.pl/program